Ceník

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platný od 1.5.2020


Vstupní prohlídka, periodická (nehrazená ze zdrav. pojištění)                                                 400,- Kč

Preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele nad limit zdrav. pojištění                           400,- Kč

Prohlídka pro řidičský průkaz                                                                                                       400,- Kč

Prohlídka pro zbrojní průkaz                                                                                                         400,- Kč

Vyšetření s vystavení návrhu na lázně pro samoplátce                                                            400,- Kč

Vyšetření a odběr krve na alkohol                                                                                               400,- Kč

Vyšetření pro cizince bez zdravotního pojištění                                                                         400,- Kč

Prohlídka pro zdravotní průkaz                                                                                                   200,- Kč

Prohlídka pro svářečský průkaz                                                                                                   200,- Kč

Vyplnění pojistné události (hospitalizace, úraz, léčení)                                                            200,- Kč

Zpráva pro policii, soud                                                                                                                 200,- Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu, do mateřské školy, na letní tábor, plavání apod.                    100,- Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost                                                                               100,- Kč

Administrativní výkon nesouvisející s léčebně preventivní péčí                                              100,- Kč

Odeslání formuláře pro sociální příspěvek (doporučený dopis, kopie zpráv)                         100,- Kč

Potvrzení o trvání pracovní neschopnosti                                                                                   100,- Kč

Duplikát očkovacího průkazu                                                                                                        100,- Kč

Aplikace nadstandardního očkování                                                                                            100,- Kč